Jun 개발노트

프로그래머스 - 소수찾기

2020-01-30

소수찾기

const getPrimeNumber = n => {
  let count = 0;
  let nArr = Array(n - 1)
    .fill()
    .map((v, i) => i + 2);
  for (let value of nArr) {
    let primeNum = true;
    for (let i = 2; i < value; i++) {
      if (value % i === 0) primeNum = false;
    }
    if (primeNum) count++;
  }

  return count;
};

const solution = n => {
  let answer = 0;
  let arr = [];

  // 빈 배열에 값 초기화
  for (let i = 2; i <= n; i++) {
    arr[i] = i;
  }
  console.log(arr);
  for (let i = 2; i <= n; i++) {
    if (arr[i] === 0)
      // 이미 체크된 수의 배수는 확인하지 않는다
      continue;
    for (let j = i + i; j <= n; j += i) {
      // i를 제외한 i의 배수들은 0으로 체크
      console.log(j);
      arr[j] = 0;
    }
  }
  console.log(arr);

  // 0이 아닌 수들은 모두 소수이므로, answer을 증가한다.
  for (let i = 2; i <= n; i++) {
    if (arr[i] !== 0) answer++;
  }

  return answer;
};
test("findPrimeNum", () => {
  expect(solution(10)).toBe(4);
});